Stiftelsen

ADAMS MINNE

STIPENDIUM TILL MEDIAMÄNNISKOR I ADAMS ANDA

OM STIPENDIET

Sök ”Adams minne”-stipendiet för bla bla bla bla

”Adams minne” drivs av Stiftelsen Adams minne och Anette Alsing. Stiftelsen utlyser årligen stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur.
Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
Stipendiet delades ut för första gången 1998 och vänder sig till studenter, doktorander och disputerade. Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till totalt 150 000 kr.

ANSÖKAN

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober 2020.

Adresser

Ansökan mailas till eva.lenneman@spritmuseum.se
eller per post till:
Spritmuseum
Djurgårdsvägen 38
115 21 Stockholm

Märk kuvertet ”Stipendieansökan”.

Med ansökan bör följa en projektbeskrivning som innefattar en tidsplan. Kompletterande uppgifter kan eventuellt komma att efterfrågas.

Stipendiekommitté

Lennart Johansson, docent i historia i Växjö och VD/Länsmuseichef för Kulturparken Småland i Växjö. Hans doktorsavhandling behandlar frågan om varför det aldrig infördes ett rusdrycksförbud i Sverige.

Jenny Björkman, docent i historia och samverkansdirektör vid Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Hon har tidigare forskat om bland annat om alkohol- och nykterhetspolitik under 1900-talet.

Upplysningar lämnas av intendent Eva Lenneman:
tel 08/12 13 13 02
e-post: eva.lenneman@spritmuseum.se

TIDIGARE STIPENDIATER

Adams minne

Johan Johansson, en person som verkligen brinner för media och spex

Anna Johansson, en person som verkligen brinner för media och spex