Spelrätt & Avgiftsförsäkring

Här är lite mer info om sånt jag inte fattar

Spelrätt

Vassunda har två typer av spelrätter, A och C. Unikt för Vassundas A-spelrätter är att de inte är tvingande till betalning av årlig medlemsavgift, till skillnad mot de flesta andra klubbarna i vår närhet. C-spelrätt innebär att medlemsavgift för medlemsformen PLUS erläggs årligen.

Registerhållningsavgift ingår i den årliga medlemsavgiften. Innehavare av A-spelrätt som ej är medlem i Vassunda Golfklubb ska erlägga registerhållningsavgift årligen, för närvarande 250kr.

Spelrätterna är värdehandlingar som kan överlåtas till fysiska personer eller återlämnas till klubben. De registerhålls av klubben. Det innebär att överlåtelse alltid ska meddelas klubben. Kontrollera gärna med klubben att säljaren är registrerad innehavare innan överlåtelse samt att eventuella förpliktelser gentemot klubben är fullgjorda.

Spelrätt (typ A eller C) – köps på den öppna marknaden eller direkt av klubben. Klubben kan hjälpa till ett förmedla kontakt med eventuell säljare. Det är även möjligt att hyra en spelrätt.

Hur går jag tillväga för att köpa en spelrätt

Kontakta kansliet per e-post eller telefon så skickar de en säljlista till dig
I säljlistan hittar du namn och adressuppgifter till de personer som vill sälja en spelrätt. Kontakta någon eller några av dem och kom överens om ett pris.
Skicka in en kopia på överlåtelsehandlingen till kansliet. Överlåtelsen kan ni skriva på ett vanligt vitt papper.
Fyll i formuläret om medlemskap som finns på hemsidan ( Medlemsansökan )
En bekräftelse och en faktura kommer att skickas till dig
När du erlagt avgiften är det bara att börja spela!

Avgiftsförsäkring

Som medlem i Vassunda GK omfattas du av vår medlemsavgiftsförsäkring.
Försäkringen ersätter betald årsavgift vid olycksfall, mot uppvisande av läkarintyg. Den ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift och gäller perioden 1 mars – 31 oktober med 30 dagars karens. Skadeanmälan görs till www.folksam.se, som även sköter skaderegleringen. Klubben hanterar inte skadeanmälan.