Stiftelsen

ADAMS MINNE

STIPENDIUM TILL MEDIAMÄNNISKOR I ADAMS ANDA

OM STIFTELSEN

För att skapa kvalitativ och underhållande media.

”Adams Minne” drivs av Anette Alsing. Stiftelsen utlyser årligen stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur.
Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
Stipendiet delades ut för första gången 1998 och vänder sig till studenter, doktorander och disputerade. Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till totalt 150 000 kr.

TIDIGARE STIPENDIATER

Adams minne

Johan Johansson, en person som verkligen brinner för media och spex

Anna Johansson, en person som verkligen brinner för media och spex