Banan

Skogen i kombination med en övervägande del små luriga bunkrar som vaktar greenerna på banan gör att Du får en spännande golfupplevelse.

Spännande och utmanande för alla

Tack vare möjligheten att välja bland våra tees (64, 59, 52, 46) så kan du själva avgöra hur mycket du vill utmana dig själv. Banans karaktär präglas av trånga passager, öppna fält och undulerade greener. Strategi och prickskytte premieras före längd och kraft.

Vår Head Greenkeeper Johan Johansson och hans personal ser till så att du får en givande rond på ett grönt och härligt underlag. Behöver du slipa på tekniken finns det väl tilltagna övningsområden för både långt och kort spel. Vår pro Mårten Nord står även till tjänst för lektioner.

Slopetabellen hittar du här och vill du boka en runda så gör du det här.

Banstatus

18-hålsbanan
Öppen
Rangen
Öppen
Övningsområden
Öppet

Slopetabeller

Slope 64
HandicapSpelhcp
+4.0 - +3.8-5
+3.7 - +2.9-4
+2.8 - +2.1 -3
+2.0 - +1.3 -2
+1.2 - +0.5-1
+0.4 - 0.40
0.5 - 1.21
1.3 - 2.02
2.1 - 2.8 3
2.9 - 3.7 4
3.8 - 4.55
4.6 - 5.36
5.4 - 6.17
6.2 - 7.08
7.1 - 7.8 9
7.9 - 8.6 10
8.7 - 9.4 11
9.5 - 10.3 12
10.4 - 11.113
11.2 - 11.914
12.0 - 12.715
12.8 - 13.616
13.7 - 14.417
14.5 - 15.2 18
15.3 - 16.0 19
16.1 - 16.920
17.0 - 17.721
17.8 - 18.522
18.6 - 19.323
19.4 - 20.224
20.3 - 21.025
21.1 - 21.826
21.9 - 22.627
22.7 - 23.528
23.6 - 24.329
24.4 - 25.130
25.2 - 25.931
26.0 - 26.832
26.9 - 27.633
27.7 - 28.434
28.5 - 29.235
29.3 - 30.136
30.2 - 30.937
31.0 - 31.738
31.8 - 32.539
32.6 - 33.440
33.4 - 34.241
34.2 - 35.042
35.1 - 35.843
35.9 - 36.044
Slope 64
HandicapSpelhcp
+4.0 - +3.8-5
+3.7 - +2.9-4
+2.8 - +2.1 -3
+2.0 - +1.3 -2
+1.2 - +0.5-1
+0.4 - 0.40
0.5 - 1.21
1.3 - 2.02
2.1 - 2.8 3
2.9 - 3.7 4
3.8 - 4.55
4.6 - 5.36
5.4 - 6.17
6.2 - 7.08
7.1 - 7.8 9
7.9 - 8.6 10
8.7 - 9.4 11
9.5 - 10.3 12
10.4 - 11.113
11.2 - 11.914
12.0 - 12.715
12.8 - 13.616
13.7 - 14.417
14.5 - 15.2 18
15.3 - 16.0 19
16.1 - 16.920
17.0 - 17.721
17.8 - 18.522
18.6 - 19.323
19.4 - 20.224
20.3 - 21.025
21.1 - 21.826
21.9 - 22.627
22.7 - 23.528
23.6 - 24.329
24.4 - 25.130
25.2 - 25.931
26.0 - 26.832
26.9 - 27.633
27.7 - 28.434
28.5 - 29.235
29.3 - 30.136
30.2 - 30.937
31.0 - 31.738
31.8 - 32.539
32.6 - 33.440
33.4 - 34.241
34.2 - 35.042
35.1 - 35.843
35.9 - 36.044
Slope 64
HandicapSpelhcp
+4.0 - +3.8-5
+3.7 - +2.9-4
+2.8 - +2.1 -3
+2.0 - +1.3 -2
+1.2 - +0.5-1
+0.4 - 0.40
0.5 - 1.21
1.3 - 2.02
2.1 - 2.8 3
2.9 - 3.7 4
3.8 - 4.55
4.6 - 5.36
5.4 - 6.17
6.2 - 7.08
7.1 - 7.8 9
7.9 - 8.6 10
8.7 - 9.4 11
9.5 - 10.3 12
10.4 - 11.113
11.2 - 11.914
12.0 - 12.715
12.8 - 13.616
13.7 - 14.417
14.5 - 15.2 18
15.3 - 16.0 19
16.1 - 16.920
17.0 - 17.721
17.8 - 18.522
18.6 - 19.323
19.4 - 20.224
20.3 - 21.025
21.1 - 21.826
21.9 - 22.627
22.7 - 23.528
23.6 - 24.329
24.4 - 25.130
25.2 - 25.931
26.0 - 26.832
26.9 - 27.633
27.7 - 28.434
28.5 - 29.235
29.3 - 30.136
30.2 - 30.937
31.0 - 31.738
31.8 - 32.539
32.6 - 33.440
33.4 - 34.241
34.2 - 35.042
35.1 - 35.843
35.9 - 36.044
Slope 64
HandicapSpelhcp
+4.0 - +3.8-5
+3.7 - +2.9-4
+2.8 - +2.1 -3
+2.0 - +1.3 -2
+1.2 - +0.5-1
+0.4 - 0.40
0.5 - 1.21
1.3 - 2.02
2.1 - 2.8 3
2.9 - 3.7 4
3.8 - 4.55
4.6 - 5.36
5.4 - 6.17
6.2 - 7.08
7.1 - 7.8 9
7.9 - 8.6 10
8.7 - 9.4 11
9.5 - 10.3 12
10.4 - 11.113
11.2 - 11.914
12.0 - 12.715
12.8 - 13.616
13.7 - 14.417
14.5 - 15.2 18
15.3 - 16.0 19
16.1 - 16.920
17.0 - 17.721
17.8 - 18.522
18.6 - 19.323
19.4 - 20.224
20.3 - 21.025
21.1 - 21.826
21.9 - 22.627
22.7 - 23.528
23.6 - 24.329
24.4 - 25.130
25.2 - 25.931
26.0 - 26.832
26.9 - 27.633
27.7 - 28.434
28.5 - 29.235
29.3 - 30.136
30.2 - 30.937
31.0 - 31.738
31.8 - 32.539
32.6 - 33.440
33.4 - 34.241
34.2 - 35.042
35.1 - 35.843
35.9 - 36.044

Slopekalkylator

Lokala regler

Se våra lokala regler här
1. GENERELLA LOKALA REGLER
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.

1.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

1.2 Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering

Vit= Out of bounds

Gul= Vattenhinder

Röd= Sidovattenhinder

Blå eller tunna vita linjer= Mark Under Arbete (MUA)

Blå-vit= MUA – spel förbjudet

Orange= Oflyttbart hindrande föremål

2. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel och alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Vattenhinder Regel 26
a) Alla omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.

2.2 Onormala markförhållanden och mark under arbete (MUA) Regel 25-1
a. Myrstackar är mark under arbete (MUA)
b. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är MUA.
c. Alla rabatter vid klubbhuset är MUA.
d. Jordfasta stenar eller berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (se RfG Regel 25-2) är MUA.
e. På spelfältet får en boll, som stannat i eller på ett luftningshål, lyftas utan plikt, rengöras och droppas så nära som möjligt den punkt där den låg men inte närmare hålet. När bollen droppas skall den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.
f. På green får en boll som stannat i eller på ett luftningshål placeras på den närmaste punkt som är fri från luftningshål och som inte är närmare hålet.

2.3 Oflyttbara hindrande föremål Regel 24-2
a. Grön-vita plattor (nybörjartee) är oflyttbara hindrande föremål.
b. Röda och gula plattor som används som vattenhindersmarkeringar är oflyttbara hindrande föremål.

2.4 Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)
Klubbhuset, uteserveringen samt grusplanen framför klubbhuset är organiska delar av banan. Lösa delar av dessa får inte avlägsnas. Vägar som ansluter till grusplanen framför klubbhuset avslutas med orangefärgade markeringar.

2.5 Skydd av unga träd
Om ett ungt träd identifierat med stödpinne eller orange markering påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas på det sätt som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).
Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

2.6 Avståndsmätare tillåten
För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om spelaren under den fastställda ronden använder en avståndsmätare som kan mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel-Förlorat hål. Slagspel-Två slag.